x
Hoe kunnen wij je helpen?

Stel gerust je vragen via de chat of telefoon

070 / 233 906 (€0,30 /min)
Elke werkdag van 8u-22u
Zaterdag van 9u-18u
Zondag van 10u-22u

dinsdag 21 februari, 2017
Klantenservice

Neckermann privacy regeling

Naargelang het type vakantie is TCRB N.V. of TCI AG de verantwoordelijke voor de verwerking van de door de klant in het kader van deze overeenkomst verstrekte persoonsgegevens.

Deze gegevens worden, al naargelang het geval, verwerkt met als doeleinden de uitvoering van de overeenkomst, het beantwoorden van contactopnames van de klant, het toesturen van reclame en direct marketing en het op de hoogte houden van initiatieven en activiteiten van de Groep waarvan TCRB of TCI deel uitmaakt, statistische analyses, het voorkomen en bestrijden van bedrog door de klant, aangestelden of andere partners van deze Groep, of het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven voor de voormelde doeleinden aan in België of in het buitenland gevestigde vennootschappen van de Groep en business partners, organisaties en overheidsinstanties waarmee de Groep samenwerkt, of in geval van een wettelijke verplichting of een verzoek van de politie, gerechtelijke autoriteiten of overheidsinstanties.

De klant kan zijn wettelijk recht op toegang, verbetering en verzet tegen het gebruik voor direct marketing kosteloos uitoefenen door een schriftelijk, ondertekend en gedagtekend verzoek, samen met een recto-versokopie van zijn identiteitskaart, te richten aan TCRB N.V., afdeling Marketing, Tramstraat 67 C, B- 9052 GENT, of per e-mail op privacy@neckermann.be. Als het een elektronische identiteitskaart betreft, is ook een afdruk van de inhoud van de chip of een officieel attest van woonplaats vereist.